468.00 рсд

Detektori i testeri kablova

Detektor kablova Basetech BT – 300 VT

8,861.00 рсд

Detektori i testeri kablova

Detektor kablova LA-1012

25,584.00 рсд

Detektori i testeri kablova

Detektor metala i napona UNI-T UT387A

2,777.00 рсд

Detektori i testeri kablova

Detektor metala i napona UNI-T UT387B

8,861.00 рсд
2,465.00 рсд
7,238.00 рсд

Detektori i testeri kablova

Detektor napona UNI-T UT11A

1,061.00 рсд

Detektori i testeri kablova

Detektor napona UNI-T UT11B

1,279.00 рсд

Detektori i testeri kablova

Detektor napona UNI-T UT12A

1,108.00 рсд

Detektori i testeri kablova

Detektor napona UNI-T UT12B

1,326.00 рсд

Detektori i testeri kablova

Detektor napona UNI-T UT12C

1,669.00 рсд

Detektori i testeri kablova

Detektor napona UNI-T UT13B

2,059.00 рсд

Detektori i testeri kablova

Digital Micro Ohm Metar UNI-T UT620B

75,270.00 рсд
7,192.00 рсд

Detektori i testeri kablova

Metal detektor BLOW MD6005

5,772.00 рсд

Detektori i testeri kablova

Multidetektor M0501

2,886.00 рсд

Detektori i testeri kablova

Multimetar 2 u 1 Lan m LA-1014 (4-LSG DMM)

9,360.00 рсд

Detektori i testeri kablova

Tester baterija MS-229 LCD

1,529.00 рсд

Detektori i testeri kablova

Tester baterija MV226

437.00 рсд
546.00 рсд

Detektori i testeri kablova

Tester kablova UNI-T UT681 HDMI

2,668.00 рсд
2,231.00 рсд

Detektori i testeri kablova

Tester kablova UNI-T UT681L (RJ45, RJ11)

2,168.00 рсд

Detektori i testeri kablova

Tester mrežnih kablova TP / BNC / USB

5,070.00 рсд

Detektori i testeri kablova

Tragač kablova UNI-T UT682D

2,948.00 рсд

Detektori i testeri kablova

Tragač kablova UTP UNI-T UT682 (RJ45)

5,522.00 рсд
13,260.00 рсд
1,092.00 рсд

Detektori i testeri kablova

USB tester UNI-T UT658

1,451.00 рсд

Detektori i testeri kablova

USB tester UNI-T UT658B

1,716.00 рсд